how to make your own website for free

Ortodoncja

Należymy do Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Dziedzina stomatologii, która zajmuje się leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz korygowaniem nieprawidłowości zębowych. Leczenie ortodontyczne przeprowadza się u pacjentów w każdym wieku z powodów profilaktycznych i estetycznych.

Endodoncja

Należymy do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Mianem endodoncji określa się dział stomatologii, zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń miazgi zębowej oraz tkanek okołowierzchołkowych. Podstawową metodą terapii jest leczenie endodontyczne, zwane również kanałowym.

RTG/RVG

Zwane również potocznie "prześwietleniem"

Radiowizjografia to zdjęcia rentgenowskie zapisywane w postaci cyfrowej. Zdjęcia wykonywane są w gabinecie stomatologicznym i pozwalają na szybką i dokładną ocenę uzębienia. 

Implantologia

Korzystamy z najnowszych i najbezpieczniejszych technologii

Odbudowa uzębienia na implantach pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego i na poprawę odczuwanego komfortu podczas jedzenia, mówienia, czy też po prostu uśmiechania się.

Ortodoncja

Profilaktyka ortodontyczna
Nasi lekarze mogą dostarczyć informacji na temat prawidłowych nawyków i profilaktyki wad zgryzu. Pomagamy w odstawieniu smoczka, nawyku ssania palca itp. Oswajamy dziecko z gabinetem stomatologicznym. W przypadku przedwczesnej utraty zębów mlecznych wykonujemy utrzymywacze przestrzeni dla zębów stałych, aby zapobiec rozwojowi wad zgryzu. Jeżeli u Pańswa dziecka zauważymy nieprawidłowy rozwój szczęk poradzimy w kórym momencie najlepiej rozpocząć leczenie ortodontyczne.
Najlepszym wiekiem u dzieci na pierwsza wizytę ortodontyczną jest czas przypadający na początek wymiany zębów mlecznych –ok.6-7 roku życia. Wiele wad u dzieci w tym wieku można wyleczyć całkowicie stosując aparaty ruchome jednoszczękowe , czy dwuszczękowe tzw. czynnościowe. Wczesne leczenie ortodontyczne może być początkiem bardziej złożonego, póżniejszego leczenia np. aparatem stałym.
Leczenie dzieci i młodzieży
W naszym gabinecie stosujemy nowoczesne metody leczenia. Staramy się aby leczenie było jak najkrótsze i najbardziej efektywne. Powszechnie stosowane aparaty ruchome (akrylowe płytki) noszone latami są mało skuteczne.
Leczenie u dzieci rozpoczynamy tylko w przypadkach wyraźnego niedoboru miejsca dla zębów stałych, nieprawidłowego kierunku wzrostu szczęk takiego jak przodozgryz, zgryz krzyżowy, znacznie wychylone górne zęby itp. Stosujemy aparaty podniebienne i elementy aparatów stałych. Aparaty te nie wymagają współpracy pacjenta i przyspieszają efekt leczniczy.
Leczenie dzieci stanowi zwykle I fazę leczenia ortodontycznego. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone pozwala zmniejszyć potrzebę ekstrakcji zębów stałych, zapobiec zabiegom chirurgicznym na szczękach i skrócić a czasami wyeliminować II fazę leczenia aparatami stałymi po pełnej wymianie uzębienia.
Leczenie pacjentów dorosłych
Leczenie dorosłych we współczesnej ortodoncji nie ma ograniczeń wiekowych..Najczęściej leczenie takie prowadzi się aparatem stałym, przy zastosowaniu małych sił. Ze względu na obecne braki zębowe i wady szkieletowe , leczenie dorosłych może być rodzajem kompromisu polegającego na korygowaniu defektów estetycznych ,z którymi pacjent się zgłasza, ale nie zawsze możliwe jest pełne wyleczenie wady zgryzu.
Po leczeniu konieczne jest długie leczenie retencyjne. Bardzo ważne jest aby planując leczenie ortodontyczne uwzględnić nie tylko pozycje zębów ale także estetykę całej twarzy, dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnostyka przed rozpoczęciem leczenia.
Posiadamy w gabinecie pracownię rentgenowską, dzięki czemu na miejscu możemy wykonać niezbędne do diagnostyki zdjęcia- pantomograficzne oraz zdjęcie boczne czaszki (cefalometrię).
Każde leczenie ortodontyczne kończy się retencją, która pozwala utrzymać uzyskany wynik. Zawsze staramy się, aby retencja była stabilna, estetyczna i wygodna dla pacjenta. Stosujemy retencję stałą od strony językowej i/lub ruchome płytki retencyjne.
Leczenie zespołowe
Czasami dla uzyskania ostatecznego efektu nie wystarczy samo leczenie ortodontyczne. W wielu przypadkach leczenie musi być prowadzone w połączeniu z innymi dziedzinami stomatologii- z zakresu stomatologii estetycznej, implantologii, periodontologii, chirurgii stomatologicznej czy chirurgii twarzowo-szczękowej.
Leczenie przedprotetyczne
U dorosłych leczenie ortodontyczne ma na celu takie ustawienie zębów, aby praca protetyczna była optymalna pod względem fizjologii i estetyki. Po utracie zębów dochodzi do przemieszczeń i nachyleń zębów sąsiednich w kierunku luki poekstrakcyjnej. Uniemożliwia to często wykonanie prawidłowego uzupełnienia protetycznego. Leczeniem ortodontycznym można przesuwać zęby wzdłuż wyrostka, odtworzyć miejsce dla zęba brakującego, czy dla implantu, czy ustawić równolegle filary zębowe pod przyszły most.

Rodzaje aparatów

W gabinecie stosowane są różne rodzaje aparatów stałych – tradycyjne aparaty metalowe, mniej widoczne aparaty estetyczne (szafirowe bądź ceramiczne) oraz aparaty samoligaturujące ( typu Damon).

Aparat metalowy ligaturowy

Składa się z zamków przyklejonych do powierzchni przedsionkowej zębów oraz łuku, który jest przymocowany do zamków kolorowymi lub bezbarwnymi ligaturami gumowymi, potocznie nazywanymi gumkami.

Aparat estetyczny ligaturowy

Oprócz wcześniej wymienionych zalet zapewnia bardzo estetyczny wygląd, ze względu na zastosowanie przezroczystych materiałów mocujących.

Aparat bezligaturowy typu Damon

Podobnie jak ligaturowy, składa się z zamków i łuku, lecz zamki są w taki sposób zaprojektowane, że zawierają same w sobie element trzymający łuk - jest to zasuwa, klapka, obrotowe kółeczko lub zatrzaski. Nie występuje tu element pochodzenia zewnętrznego w postaci ligatury gumowej.

O rodzaju zastosowanego leczenia decyduje lekarz na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Pacjentem, zdjęcia pantomograficznego uzębienia, zdjęcia cefalometrycznego czaszki oraz wycisku szczęki i żuchwy, podczas wizyty wstępnej, na której określa się plan leczenia ortodontycznego.

Endodoncja

Najczęstszą przyczyną obnażenia miazgi jest próchnica ale może ono nastąpić również przy preparacji ubytku lub w wyniku erozji lub złamania korony zęba. Obnażenia miazgi wskutek próchnicy są częstsze w zębach mlecznych ze względu na relatywnie większy rozmiar komory miazgi. Wskutek obnażenia miazgi może wystąpić infekcja, co prowadzi do zapalenia miazgi i często martwicy. Nie zawsze prowadzi to do wystąpienia bólu, gdyż zapalenie może pozostać podostre lub przewlekłe ale stan może się zaostrzyć w każdej chwili.
Jako członkowie Polskiego Towarzystwa Endodontycznego jesteśmy zawsze na bieżąco z nowymi technologiami i technikami endodontycznymi. Podczas leczenia wykorzystujemy m.in. zdjęcia RVG i mikroskop cyfrowy.

Radiowizjografia (RTG/RVG)

Radiowizjografia ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnych zdjęć wykonywanych na kliszy.


Podstawowe zalety to:

- minimalizacja szkodliwej dawki promieniowania podczas wykonywania zdjęć nawet o 90%

- jest uzyskiwany natychmiastowo i może być przetwarzany, zależnie od potrzeb (powiększany, pomniejszany, obracany, itp.)
- zapis w formie cyfrowej łatwej do archiwizacji

- możliwość nagrania zdjęcia na płytę CD oraz przesyłania zdjęć drogą internetową


W zależności od potrzeb, stomatolog może wykonać kilka rodzajów zdjęcia RTG zębów:

punktowe – obejmuje ono swoim zasięgiem maksymalnie 4 zęby i charakteryzuje się dużą dokładnością, jest stosowane w leczeniu kanałowym, diagnozowaniu próchnicy i stanów zapalnych, ocenie wypełnień oraz implantów


pantomograficzne – zdjęcie panoramiczne, na którym są widoczne wszystkie zęby, pozwala na ocenę ogólnego stanu zdrowia zębów, położenia zębów zatrzymanych, rozmieszczenia korzeni oraz szczegółowe zaplanowanie leczenia


cefalometryczne – wykonywane przede wszystkim przed planowaną terapią ortodontyczną, daje obraz kości, tkanek miękkich czaszki oraz zatok przynosowych, pomaga również diagnozować wady zgryzu

Implantologia

Wykorzystujemy wysokiej jakości technologię ASTRA TECH Implant System™, która zapewnia niezawodne wyniki kliniczne, co przekłada się na zadowolenie
i komfort naszych pacjentów.
Stosowane przez nas implanty przedstawiają wyjątkowe wyniki w zakresie skuteczności i niezawodności. Charakteryzują się doskonałym wykonaniem, trwałością oraz minimalną ingerencją w naturalne tkanki organizmu.